Abrir menú principal
<< Tlacēnti 2007 >>
Hu Ya Te Qu Tl
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
MMVII · 8 ācatl
14 ce metztli occequīntīn xiuhpan
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

Tlacēnti 14 ītōcā inic mahtlāctli onnāhui tōnalli īpan cē xihuitl. Nozan cateh caxtōlomōmpōhualli īpan mahtlāctli oncē tōnalli (351 auh 352 īpan huēytlaōntic xihuitl) xiuhpan.

In tlein quipiya inin tlahcuilolli

MochīhualiztliXicpatla

TlācatiliztliXicpatla

MiquiztliXicpatla

IlhuitōnallliXicpatla

Cequin tlatilantliXicpatla