1100 xihuitl ōcatca inic cē mahtlācxihuitl īpan Mācuīlpōhualxihuitl 12, auh mopiyah īhuīcpa in 1101 oc 1110 xihuitl.

Huēyi tlachīhualiztli xikpatla

1101 xikpatla

1102 xikpatla

1103 xikpatla

1104 xikpatla

1105 xikpatla

1106 xikpatla

1107 xikpatla

1108 xikpatla

1109 xikpatla

1110 xikpatla

Huēyi tlācatiliztli xikpatla

Huēyi miquiztli xikpatla