Āxcān cāhuitl

(Omocuep ihuicpa Āxcān)

Āxcān cāhuitl cah inīn cāhuitl toyōlih tocān iuhquin 2008 xihuitl nozo 9 tecpatl.

Tlapōhualtechcopa, āxcān cah 1/12, 2021.